Ιατρείο - Εξοπλισμός

     
   
 
     

Ο εξοπλισμός του ιατρείου περιλαμβάνει ακοομετρητή και τυμπανομετρητή Interacoustics, ωτοακουστικές εκπομπές για screening έλεγχο ακοής νεογνών Interacoustics, ενδοσκοπικό εξοπλισμό  KarlStorz, συσκευή διακλυσμού αέρος για έλεγχο οπίσθιου λαβυρίνθου  Biomed, χειρουργικό μικροσκόπιο Prima ENT Labomed.