Υπηρεσίες

 • Πλήρης Κλινική ΩΡΛ εξέταση νεογνών, παιδιών & ενηλίκων
 • Ωτολογία- Ακοολογία
  •  Ωτομικροσκόπηση
  •  Ενδοσκόπηση ώτων και video καταγραφή ενδοσκοπικών δεδομένων
  •  Διερεύνηση και αντιμετώπιση βαρηκοΐας και εμβοών:
   •  Τονικό ακοόγραμμα-ομιλητικό ακοόγραμμα
   •  Τυμπανομετρία
   •  Προσδιορισμός ηχητικών αντανακλαστικών
   •  Έλεγχος ευσταχιανής σάλπιγγας  
  •  Έλεγχος ακοής νεογνών με ωτοακουστικές εκπομπές
  •  Διερεύνηση και αντιμετώπιση ιλίγγου και διαταραχών ισορροπίας:
   •  Κλινική εξέταση αιθουσαίου συστήματος
   •  'Ελεγχος οπισθίου λαβυρίνθου με θερμό/ψυχρό διακλυσμό αέρος
   •  Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί χειρισμοί ιλίγγου θέσεως
 • Ρινολογία
  • Ενδοσκόπηση ρινός και ρινοφάρυγγα με άκαμπτα ενδοσκόπια και video καταγραφή ενδοσκοπικών δεδομένων
  • Διερεύνηση διαταραχών ρινικής αναπνοής και ροχαλητού
  • Διερεύνηση και αντιμετώπιση αλλεργικής ρινίτιδας, παραρρινοκολπίτιδας
  • Έλεγχος ρινορραγίας
 • Φαρυγγο-λαρυγγολογία
  • Ενδοσκόπηση φάρυγγα και λάρυγγα με άκαμπτα ενδοσκόπια και video καταγραφή ενδοσκοπικών δεδομένων
  • Διερεύνηση διαταραχών φώνησης και κατάποσης
  • Διάγνωση και αντιμετώπιση λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης
 • Μικρές χειρουργικές επεμβάσεις
  • Εκτομή μικρών δερματικών αλλοιώσεων κεφαλής και τραχήλου με τοπική αναισθησία
  • Μυριγγοτομή και τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού με τοπική αναισθησία (ενήλικες)
 • Κατ'οίκον επισκέψεις
  • Φορητός εξοπλισμός για τη διενέργεια των περισσότερων διαγνωστικών εξετάσεων